ÚVOD

ORDINAČNÍ HODINY

KONTAKT



PRAKTICKÝ LÉKAŘ

POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÉ-LÉKAŘSKĆH SLUŽEB

Pro potřeby pracovně-lékařských služeb byla nově od 1.5.2013 zřízena ordinace pracovně - lékařských služeb.

Zajišťujeme poskytování pracovně-lékařských služeb pro nerizikové až po vysoce rizikové provozy, vše dle nově platné legislativy.

Na pracovně - lékařské prohlídky není nutné se objednávat předem, neobjednáváme na určitou hodinu, ale v ordinačních hodinách ambulance budete ošetřeni a bude Vám vystaven posudek.

PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ SLUŽBY